Oferta

Coltar

Kompleksowa pomoc

Oferujemy kompleksową pomoc w imporcie linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń

COLTAR MASZYNY Z CHIN

Oferta maszyn

Korzystamy z naszej bazy producentów, wyszukujemy nowych dostawców

Umowy i kontrakty handlowe: negocjujemy i podpisujemy w imieniu klientów umowy handlowe z producentami i dostawcami

Transport: organizujemy transport (morski, kolejowy, powietrzny) maszyn od producenta do miejsca przeznaczenia wskazanego przez klienta

Odprawa celna: kompletujemy dokumenty do odprawy celnej, organizujemy odprawę celną w Polsce lub w innym kraju Unii Europejskiej

Wsparcie techniczne: We współpracy z producentem zapewniamy naszym klientom kompleksowe wsparcie techniczne na każdym etapie, włączając w to konsultacje przedsprzedażowe, serwis pogwarancyjny oraz szkolenia obsługi maszyn

Leasing i dotacje: pomagamy w uzyskaniu dotacji unijnych i finansowania leasingowego na zakup maszyn i urządzeń

Inspekcje: przeprowadzamy inspekcje przedwysyłkowe według wytycznych klienta, dokumentowane zdjęciami i filmami,

Certyfikacje: sprawdzamy zgodność maszyn z dyrektywami unijnymi i dokumentację potwierdzającą zgodność (certyfikaty CE, deklaracje zgodności)

Dokumentacja DTR: przygotowujemy dokumentację techniczno-ruchową do każdej z importowanych maszyn, dbamy o prawidłowe oznakowanie umieszczone na urządzeniu (tabliczki znamionowe)

Wyjazdy: organizujemy wyjazdy biznesowe do producentów, na targi i imprezy wystawiennicze, wyjazdy inspekcyjne

Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych za przygotowanie oferty i wstępne kalkulacje, naszym wynagrodzeniem jest prowizja handlowa ustalana przed finalizacją importu, fakturę wystawiamy kiedy importowana maszyna zostanie dostarczona do pod wskazany przez klienta adres